TÄIESTI tEIstsugune VIIS ELADA

Suurem osa spirituaalseid õpetusi ütlevad, et sul on vaja oma soovide täide viimiseks pidevalt oma meelt, emotsioone ja energiat valvata, "hoida" ja puhastada. Kui sa ei võngu kokku sellega, mida sa luua tahad, siis seda su ellu ei tule. See on tõsi, kuni sa oled inimkonna valitsevas teadvuses, Valgusteadvuses. Sul tuleb selles olles hoida oma energiat samal sagedusel soovituga ja oma emotsioone juhtida. Kui su energia on "korras", lood sa seda, mida sa tahad ja kui su energia on "madalal", lood sa seda, mida tegelikult ei taha.

Elada on võimalik nii, et sul ei ole vaja enam kontrollida ja juhtida seda, kas sa võngud oma soovidega samal sagedusel. See täiesti teistsugune eufooriline ja loomulik elamise viis on võimalik kõige uuemas meile kättesaadavas teadvuses, Pimedusteadvuses.

Sa ei hoia enam kinni, ei kontrolli, ei kasuta tahet ja ometi, just nimelt siis lood sa maagiliselt kõike, mis vastab su puhtale maitsele, sinu ühele ehedale ja ainulaadsele sagedusele, uskumatu kergusega.

Pimedusteadvus on uus teadvuse tasand, kus sa saad olla vaba eufoorilise ulatuseni. See on koht, kus sa vabastad ennast kollektiivsest teadvusest omaksvõetud uskumustest, nii "halbadest" kui "headest". Selleks, et kogeda maagilist loomist ilma pideva iseenda motiveerimiseta ja energia juhtimiseta. Seal lood sa oma elu lihtsalt valides, mis on oluline. Pimedusteadvuses saad sa päriselt valida.

Ühendades ennast järjest lahti Varju kihtidest, lõppeb ka küsimus: "...mis minu ja mu energiaga valesti on?"

MA TULEN TEEMANTKOOKONISSE

ENERGEETILINE MUUTUS

Valgusteadvuses olles oled sa alati avatud Varjule.

Energeetiline süsteem, mida sa seal vaikimisi kasutad, ei lase sul vabalt valida, mis on oluline. Su valguskeha on avatud kõigele, mis tuleb väljastpoolt. Ja kuna inimkonnal on veel palju Varju, tuleb sul ka see oma süsteemist läbi lasta. Sul tuleb sellega tegeleda, sest see haagib ennast sulle külge seoste, tähenduste ja uskumustega.

Minnes Pimedusse ühendad sa ennast sellest lahti. See on nagu operatsioonisüsteemi vahetus. Sinu teadvuses hakkavad toimima teised koodid.

Ennast kollektiivsest teadvusest ja sealt omaksvõetud identiteedist lahti ühendades muutud sa ühte, täpset ja puhast, sinu kõrgeimat sagedust võnkuvaks alguspunktiks, tõmmates enda poole vastupandamatu külgetõmbejõuga seda, mis vastab su puhtaimale olemusele.

see kogemus ei SOBI KÕIGILE

Teemantkookon on loodud täpsusega. See on loodud neile, kes otsivad UUT.

Neile, kes tahavad leida uut elamise viisi.

Neile, kes tahavad lahti lasta toimimisest senisel harjumuspärasel viisil. Ja kes on valmis seda tegema.

Neile, kes otsivad elu ilma lõputu häälestumiseta ja oma energia pideva puhastamiseta. Neile, kes tahavad elada mitmedimensiooniliste olenditena uues teadvuses ja kogeda iseenda piiritut loomisvõimet.

Uue teadvuse piirimail ootavad Sind portaalid, teemantkoodid ja sinu isiklik külluse väli. Portaalid, mis avanevad ainult Sinu jaoks ja mis teevad võimalikuks Valgustasandi reeglite muutmise ja nendest läbimineku, aja ja ruumi painutamise.

Seal hakkad Sa oma elu looma täiesti uuel ja enneolematul viisil.

MA TULEN TEEMANTKOOKONISSE

MIDA SEE KOGEMUS SISALDAB

Teemantkookon on 12-nädalane programm, kus me avame sügavalt ja täpselt kõik arhetüübid Varjus, Valguses ja Pimeduses. Sa õpid, kuidas kasutada nende energiat, et astuda otse Varjust Pimedusse. Neid tundes sa näed, kus sa püsid korduses ja millest vabanedes paljastad sa oma loomuliku ja puhtaima olemuse. Ole valmis nägema oma elu täiesti uue pilgu läbi.

Takistused oma elu maagiliseks loomisel ei seisne millegi puudumises, vaid üleliigsetes kihtides, mis ei kuulu sinu puhta olemuse juurde. Sul tuleb lahti lasta suuremast osast sellest, mida oled pidanud tõeks. Ainult siis ja just siis saad sa kogeda enda jumalikku olemust ja võimet vabalt luua. Kasutades seda alkeemilist teadvuse muutmise viisi kõigi oma elu aspektide - suhete, töö ja loomingu, armastuse, tervise ja raha loomisel, koged sa iseennast kui Maagi ja multidimensioonilist olendit.

Igal kanaldatud Live'il annan edasi osa Pimedusteadvusesse minekust:

Sinu Puhtad Koodid

Puhastus: Vari, Valgus ja Pimedus. 3 osa

Lahtiühendamine ja Tuuma Eemaldus

Pimeduse Pinge

Suhted Pimeduses

Sinu Väärtus Pimeduses

Mateeria Loomise Kunst

Kaose Alkeemia

Geeniuse- ehk Killer-arhetüübid

 

'Alkeemiku Koda' - Oraakli poolt täpsusega loodud vastused igale sinu küsimusele kuni 5-minutilise video vormis, läbi kogu programmi aja.

OSALusTASU

Teemantkookon

Liitumine Teemantkookoni 12-nädalase programmiga selle täies ulatuses

3-l järjestikusel nädalal kanaldatud Live'ide salvestused (ca 90 minutit). Sellele järgneb 1 vaikusenädal koodide omaksvõtmiseks. Kokku 9 live'i salvestust (+ 2 lisavideot).

Varju, Valguse ja Pimeduse arhetüüpide täielik kaart, mis kirjeldab kogu teadvust.

'Alkeemiku Koda' - Oraakli vastused sinu esitatud küsimustele lühikese video vormis kogu programmi aja jooksul ja ligipääs ka teiste osalejate esitatud küsimuste vastustele.

Osalustasu 1110€

Tasumine on võimalik ühes, kahes või kolmes osas.

Piiramatu ligipääs kogu programmi sisule jääb 1 aastaks alguskuupäevast.

TEEMANTKOOKON VIP

Kõik, mis sisaldub Teemantkookonis

Lisaks 4 otsetreeningut väikses grupis (max 4 inimest) kuni 60 minutit.

Igal kohtumisel harutame me täpselt ja peenelt lahti takistuse su energias, nii et sa saad edasi liikuda teadvuse järgmisele tasandile. Ma näitan sulle, kus asub sõlm, mida sa seni ei näinud. Su energia muutub juba seda teadvustades ja see on kehas tuntav kogemus. Otsetreeningul lahenevad sageli takistused, mida on aastaid üritatud lahendada erinevate Valguse meetoditega.

Koodide avanemine on äratuntav kehaline kogemus. Sageli kaasneb sellega äkiline energiapuhang, külmavärinad, "äratundmine" või selge nägemine ja taipamine, et see on kogu su elu väljapääsu ja äratundmist otsinud.

VIP-otseseansid toimuvad neljapäeviti kell 12.00 ja 17.00. Saad valida sulle sobiva aja.

Kõik seansid salvestatakse ja neid saab järgi vaadata.
 

Osalustasu 3600€

Tasumine on võimalik ühes, kahes või kolmes osas.

Piiramatu ligipääs kogu programmi sisule jääb 1 aastaks alguskuupäevast.

Image

EVA LEPIK

Oraakel | Teadvustreener | Puhta Koodi Alkeemia ja EFT Maailm Looja

Minu Varjud olid suurimad raha juures. Kui ma hakkasin energeetilise alkeemiaga oma Varju lahustama, muutsin ma oma mittetoimivat ja kaootilist rahamustrit alatiseks. 7 kuuga suurendasin oma kuusissetuleku 15-kordseks - tehes ainult seda, mida ma tõeliselt teha tahan.  Varju lahustamisega vabastasin ma ennast sisemistest takistustest raha loomisel ja see vabanemine kiirgas mu elu kõikidesse osadesse - suhetesse, tervisesse, loomisvõimesse. Ma avasin oma Oraakli Väe. Minnes Valgusteadvusest edasi uude, Pimedusteadvusse, muutus viis, kuidas ma loon. Kui loomise viis ise on olulisem kui "tulemused", avaneb inimese loomisvõime enneolematus ulatuses. Loomine saab siis olema sama kerge ja maagiline kui hingamine.

Mu kliendid teevad läbi väga suuri ja olulisi muutusi väga lühikese aja jooksul. Muutes oma energeetilist olekut ja teadvuse toimimise viisi Varju Alkeemia ja Kaose Alkeemiaga ja tehes samme Pimedusteadvusesse minekuks, kogevad nad suuremat vabanemist ja kergust, kui oskavad oodata või ette kujutada. Sina võid sedasama teha.

Ma näen sinu Valgust, Varju ja su Pimeduse koodide puhast potentsiaali. Mul on anne näha sinu Valgust ja sinu ainulaadse väe eripära ja suurust enne, kui sa seda ise näed. Ma näen väga täpselt ka su Varju ja sellepärast saan sulle näidata kõige otsemat teed su Varju Väeks muutmiseks ja su geeniuse koodi avamise ning teadvuse järgmise tasandi juurde.

Küsimuste korral saada meil info@eftmaailm.ee.

saada e-mail siit